زیره و آزمایش هایی که بر روی آن انجام شد

هنگام استفاده از ستون HP-5 MS، برنامه دمایی به این زیره کوهی کرمان صورت بود:
دمای اولیه کوره به مدت 2 دقیقه در 60 درجه سانتیگراد نگه داشته شد، پس از آن به 220 درجه سانتیگراد با سرعت 3 درجه سانتیگراد در دقیقه افزایش یافت و در دمای ثابت نگه داشت.
220 درجه سانتیگراد به مدت 12 دقیقه هنگام استفاده از Carbowax one، به زیره خشک این صورت بود:
دمای اولیه فر به مدت 2 دقیقه در 70 درجه سانتیگراد نگه داشته شد، پس از آن به 220 درجه سانتیگراد با سرعت 5 درجه سانتیگراد در دقیقه افزایش یافت و به مدت 8 در دمای 220 درجه سانتیگراد حفظ شد.
پارامترهای GC-MS 250 درجه سانتی گراد برای دمای انژکتور، 280 درجه سانتی گراد برای دمای منبع یون، 70 eV برای یونیزاسیون الکترون، 30-300 amu و 2.77 اسکن در ثانیه برای محدوده طیف جرمی، 1/100 برای نسبت تقسیم و 1 میکرولیتر محلول پنتان برای حجم تزریق.
اجزای منفرد در اسانس ها و عصاره های فرار با مقایسه شاخص های نگهداری آنها (RI) (تعیین شده به لطف یک سری n-آلکان) با موارد موجود در ادبیات زیره سیاه محلی شناسایی شدند.
مقایسه طیف جرمی آنها با طیف های جرمی موجود در کتابخانه طیف جرمی نرم افزارهای پردازش داده (پایگاه داده شناسایی را تکمیل کردند.
درست مانند مقایسه آنها با موارد موجود در داده های منتشر زیره کوهی 500 گرمی شده.
نتایج نرمال سازی پیک های ظاهر شده در کروماتوگرام ها منجر به درصد نسبی هر جزء در اسانس شد.
  • منابع:
    1. Biochemical Composition of Cumin Seeds, and Biorefining Study
  • تبلیغات:
  1. با استفاده از عدس رشد گیاهان خود را دوبرابر کنید!
  2. رنگ زرد دندان را با گشنیز از بین ببرید
  3. ثروت اندوزی به شکلهای امروزه را دریابید!
  4. محافظت از مهمانان هتل گرند هایت با میگوی جنگی!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.