جنوب غربی آسیا و کود شیمیایی

منطقه مورد مطالعه ایران است که در جنوب غربی آسیا کود پلیت مرغی یزد واقع شده است.
این کشور دارای انواع محصولات کشاورزی و باغی است، برای اثبات نظریه از روش های آماری استفاده شده است.
در این تحقیق ابتدا با روش های قیاسی، روند مصرف کودهای شیمیایی کود فسفات بررسی می شود.
سپس با محاسبه رگرسیون رابطه بین جمعیت و مقدار کودهای شیمیایی مصرفی در نظر گرفته می شود.
در پایان با نظر کارشناسان و اسناد موجود و منابع کتابخانه ای مدل آموزشی کود فسفات 13درصد پیشنهاد می شود.
3. نتایج: برای بررسی روند مصرف کودهای شیمیایی و ارتباط آنها با جمعیت جدول 1 با پنج ستون طراحی شد.
ستون اول سال است. ستون دوم جمعیت، ستون سوم مساحت زمین کشاورزی.
ستون چهارم میزان فروش کودهای شیمیایی و ستون پنجم فروش کودهای شیمیایی تقسیم شده کود مرغی پلیتی زمین کشاورزی را نشان می دهد.
 اگرچه در برخی سالها نوساناتی وجود دارد، اما در مجموع می توان گفت که مصرف کودهای شیمیایی در بازه زمانی مورد مطالعه روند نزولی دارد.
لازم به ذکر است که کودهای شیمیایی تا قبل از سال 1386 از یارانه دولتی بهره مند بوده و نسبت به سال های بعد از سال 1386 قیمت کمتری داشته است.
ممکن است افزایش میزان فروش به دلیل قاچاق یا انبار کردن آنها باشد و بنابراین همه کودهای فروخته شده در کشاورزی مصرف نشده است.
  • منابع:
    1. Provide an educational model to reduce the usage of chemical fertilizers
  • تبلیغات:
  1. مواردی در مورد انجیر خشک و نحوه خشک کردن آن
  2. مردی با پد سلولزی یک خانه جنگلی بسازد
  3. استفاده از کودهای معدنی در طبیعت
  4. کشف یک تن شمش طلا در 50 متری زیر زمین

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.